Chúng ta hay đùa nhau rằng năm 2021 như một cái chớp mắt, như tờ giấy nháp mà ai cũng muốn bỏ qua. Thế nhưng, khi ngồi nhìn lại, UC nghĩ rằng 2021 vẫn nên được gọi tên, thành hình vì 2021 đã mang lại...