Việc tìm được một lớp học nhảy dành cho trẻ em tại Sài Gòn là một điều không quá khó. Tuy nhiên, để có được một trung tâm Kids Dance cung cấp các hoạt động đặc biệt cho bố mẹ khi đưa con đến lớp...

Trong một danh sách những môn học mà trẻ có thể tiếp xúc ngay từ những năm đầu đời của mình, nhảy múa là một trong những môn nằm trong những môn được liệt kê. Có lẽ rằng một số phụ huynh sẽ thắc mắc...