BẢNG GIÁ CÁC THẺ HỌC – UC CLASS CARD

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN CÁC THẺ HỌC – UC CLASS CARD

  1. Hạn sử dụng của các thẻ học được tính từ ngày đầu tiên kích hoạt thẻ học. Hạn này thay đổi tùy theo từng loại thẻ (ví dụ thẻ 5 buổi, thẻ 10 buổi, thẻ 20 buổi có hạn sử dụng là 60 ngày, thẻ 40 buổi có hạn sử dụng là 90 ngày).
  2. Hạn kích hoạt của các thẻ học là 6 tháng tính từ ngày mua thẻ.
  3. Học viên được quyền nhượng lại thẻ học cho người khác với điều kiện thẻ học chưa từng được kích hoạt.
  4. Học viên được bảo lưu hoặc gia hạn hạn sử dụng và hạn kích hoạt thẻ học trong các trường hợp đặc biệt/bất khả kháng như: dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, các chính sách mới của Chính phủ,… hoặc lớp bị hủy do lỗi của UC Dance Space.
  5. Thẻ học hết hạn sử dụng hoặc hết hạn kích hoạt sẽ không còn có giá trị, và không được quy đổi thành tiền mặt.