Việc tìm được một lớp học nhảy dành cho trẻ em tại Sài Gòn là một điều không quá khó. Tuy nhiên, để có được một trung tâm Kids Dance cung cấp các hoạt động đặc biệt cho bố mẹ khi đưa con đến lớp...