Ca sĩ là những người nghệ sĩ sáng tạo âm nhạc. Vũ công là những người nghệ sĩ sáng tạo chuyển động. Việc hai loại hình sáng tạo kết hợp với nhau chắc chắn sẽ đem lại nhiều phản ứng xúc tác cực kỳ hay...

Việc tập luyện cũng như bao hoạt động sống hàng ngày, cần sự góp sức của không chỉ cơ thể (physical health) mà có cả tâm trí (mental health). Nhận thức được việc đó vì chúng tớ đơn thuần cũng chỉ là những dancer yêu...

“Mình không được chọn nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống. Và những phản ứng của mình đối với cuộc sống sẽ là kết quả cho tương lai của mình sau này.”...

"Thông không thường dùng từ “thất bại”. Khi mình thua một cái gì đó, mình coi nó là trải nghiệm thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Thất bại hay khó khăn cũng chỉ là trải nghiệm xấu. Mà trải nghiệm xấu cũng sẽ có...