BOP là thành viên của The Next Door và được biết đến như một điểm sáng của thế hệ dancer trẻ đang đầy tiềm năng. Không khó để chúng ta nhìn thấy được màu sắc cá nhân cực kỳ nổi trội và thú hút của...