Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ UC SPACES này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản sử dụng”) là một thỏa thuận/hợp đồng điện tử được thiết lập và ràng buộc các quyền và nghĩa vụ giữa Công ty: TNHH SNB PRODUCTIONS – CHI NHÁNH UC SPACES (“Công ty”) và Khách hàng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung cấp.

Để truy cập và sử dụng UC SPACES, Khách hàng vui lòng xem xét cẩn trọng và xác nhận đồng ý với Điều khoản sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng UC SPACES với các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Các điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng UC SPACES, Khách hàng đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

 • Khách hàng sẽ không tạo tài khoản ở UC SPACES với các thông tin giả tạo hay không chính xác về tên họ, email và số điện thoại.
 • Khách hàng sẽ không truy cập UC SPACES bằng các chương trình tự động.
 • Trong quá trình sử dụng ở UC SPACES , tất cả những dữ liệu, bao gồm các thông tin về kết quả và lịch sử học tập của Khách hàng, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác do Khách hàng tạo ra hay được thu thập bởi UC SPACES thông qua việc học của Khách hàng, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng UC SPACES .
 • Khách hàng sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có UC SPACES , dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của UC SPACES . Tuy nhiên, Khách hàng có thế để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở UC SPACES .
 • Nếu Khách hàng vi phạm bất kì điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định theo cách của riêng UC SPACES , UC SPACES giữ quyền khóa tài khoản của Khách hàng vô thời hạn và việc này có thể khiến cho Khách hàng không còn có thế sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà Khách hàng đã mua ở UC SPACES (nếu có).

2. Các điều khoản về việc mua hàng

Khi mua một sản phẩm hay dịch vụ ở UC SPACES , ví dụ như mua một khóa học, Khách hàng đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản sau:

 • Những sản phẩm và dịch vụ mà Khách hàng đã mua ở UC SPACES , ví dụ như các tài khoản học, là để chỉ mình Khách hàng sử dụng. Khách hàng không được phép đề bất kì người nào khác đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng để sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà Khách hàng đã mua.
 • Khi thực hiện thanh toán ở UC SPACES , Khách hàng đồng ý sẽ cung cấp những thông tin thanh toán xác thực và chính xác nhất.
 • Nếu Khách hàng vi phạm bất kì điều khoản mua hàng nào ở trên, UC SPACES giữ quyền khóa tài khoản của Khách hàng vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho Khách hàng không còn có thế sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà Khách hàng đã mua ở UC SPACES (nếu có).

3. Phương thức thanh toán

Để thuận tiện cho Khách hàng, UC SPACES chấp nhận nhiều hình thức thanh toán khác nhau, bao gồm:

 • Thanh toán bằng thẻ quốc tế như Visa/Master được phát hành hợp pháp bởi một tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking.
 • Thanh toán bằng ứng dụng MOMO.

4. Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa UC SPACES và Khách hàng về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng UC SPACES của Khách hàng. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

5. Thông tin liên lạc

Nếu Khách hàng có câu hỏi nào về những điều khoản này, Khách hàng hãy liên lạc với chúng tôi: